Kalle Nilsson uppträder i Bygdegården
Hammarby (Nora)1 april 2017